Information till föräldrar/vårdnadshavare och elever om Skolinspektionens tillsyn

Vad innebär den regelbundna tillsynen?

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att  den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Både kommunala och fristående verksamheter omfattas av tillsynen. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkända resultat i alla ämnen.

Läs merPDFKontaktuppgifter