Information om Skolenkäten till vårdnadshavare

Som underlag inför inspektionen av er skolenhet kommer Skolinspektionen att genomföra en webbenkät bland vårdnadshavare till barn i grundskolans årskurs 1-9 och i förskoleklass. Vidarebefordra därför nedanstående information till berörda vårdnadshavare.

ungdomar har rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen är en statlig tillsynsmyndighet med uppgift att kontrollera så att alla skolor lever upp till dessa krav.

Du som vårdnadshavare till barn i förskoleklass eller grundskola har möjlighet att delge dina synpunkter om skolan via Skolenkäten. Skolenkäten besvaras via webben och tar cirka tio minuter att besvara. Har du flera barn i den aktuella skolan besvarar du enkäten en gång per barn. Syftet med Skolenkäten är att ge Skolinspektionen ytterligare underlag för att kunna göra välgrundade bedömningar och beslut. Resultaten kommer att presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan ta skada. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen.

Skolenkäten besvaras även av pedagogisk personal och elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasiets år 2. Eleverna kommer att svara på enkäten på skoltid. Om du har ett barn i årskurs 5 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten bör du meddela detta till skolan.

Så här besvarar du enkäten:

1.     Gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkatenlänk till annan webbplats 

2.     Välj att du besvara enkäten "Föräldrar/vårdnadshavare med barn i förskoleklass och grundskolan" och ange följande lösenord: 23QMY8GXLE

3.    Besvara enkäten senast 1 november 2013

Om du har frågor om lösenord och inloggningsuppgifter kontakta Entergate AB på 035-15 59 15 eller skolenkaten@entergate.se. Om du har övriga frågor om Skolenkäten är du välkommen att höra av dig till oss via Skolinspektionens växelnummer 08-586 080 00 eller e-post skolenkaten@skolinspektionen.se.

För mer information om Skolenkäten gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkatenlänk till annan webbplats.

Tack för att du tar dig tid att besvara enkäten. Det är viktigt för oss att få veta vad du tycker om ditt/dina barns skola!

Med vänlig hälsning, Skolinspektionen


Kontaktuppgifter