Information gällande händelsen runt Alléskolan den 3/3 samt 6/3

Fredagen den 3/3 och måndagen den 6/3 inträffade händelser kring Alléskolan. Dessa händelser är något som vi tar på stort allvar, och något vi inte vill ska hända igen. Trygghet hos våra barn, vårdnadshavare och medarbetare är vårt viktigaste fokus.

Vi inom Hallsbergs kommun och Polisen kommer att träffas återkommande för att diskutera hur vi går vidare efter den senaste tidens händelser, både händelserna runt Alléskolan, och de fall av skadegörelse på våra skolor som skett under den senaste tiden. Vi kommer att diskutera vilka åtgärder som ska göras på kort sikt och även vilka långsiktiga lösningar som behövs.

Åtgärder som kommer att göras i närtid är ett tätare samarbete mellan socialtjänst och skola, förstärkt bevakning under kvällar, nätter och helger runt områdena kring skolorna, samt ökad synlighet av poliser i Hallsberg.

Bakgrund

Fredagen den 3 mars uppstod bråk mellan två grupperingar i en av Alléskolans lokaler. Polis var snabbt på plats och kunde avvärja bråket. Flertalet av de inblandade är inte elever vid Alléskolan.

På måndagen den 6 mars samlades ett tjugotal personer i anslutning till Alléskolans område. Polis var på plats och det visade sig att flera personer i den samlade gruppen var försedda med stenar och andra tillhyggen.

Polis och skolledningen på Alléskolan fattade beslut om att alla skolans elever och personal snabbt skulle ta sig inomhus och stanna där tills klartecken givits. Även skolledningen på Långängsskolan och Transtensskolan valde att hålla barn och elever inomhus under del av dagen.

Hör av dig om du har frågor eller funderingar

Om du har frågor eller funderingar kring händelserna, får du mer än gärna höra av dig till oss. Ni är viktiga i arbetet med att fånga upp oro hos barnen, var därför uppmärksam på eventuella frågor och funderingar hos ditt barn. Vi erbjuder gärna vårt stöd här på skolan.

Med vänliga hälsningar,

Marcus Boljang, rektor Transtenskolan, tel: 0582685268

Fredrik Nordvall, Förvaltningschef Bildningsförvaltningen

Kontaktuppgifter