Hej då

Hej
Idag den 31/3 avslutar jag min tjänst som rektor på Transtenskolan i Hallsberg. Detta för nya utmaningar på Rudbecksgymnasiet i Örebro.
Sture Barkin kommer vara rektor på Transtenskolan från den 1 april till den 1 juni. Till sin hjälp har han Cecilia Lindskog. Cecilia tar över som rektor den 1 juni på 100 procent.
Hon kommer fram till 1 juni finnas på skolan ca 1 dag i veckan. Närmare presentation av de båda kommer.
Jag vill tacka elever, vårdnadshavare och medarbetare för allt samarbete under mina 5 år i Hallsberg och på Transtenskolan!
Med vänlig hälsningar Marcus Boljang

Kontaktuppgifter