Hälsosamtal med skolsköterskan

En av skolhälsovårdens uppgifter är att erbjuda hälsobesök där vi följer elevens hälsa under skoltiden.I hälsosamtalet pratar vi om elevens hälsa, livstilsfrågor och skolsituation.
Inför besöket bör hälsoenkäten (som eleven har fått med sig hem) besvaras. Skolsköterskan har tystnadsplikt
V 19 och 20 kommer jag att träffa eleverna i 8D. /Skolsköterskan Lena Thor


Kontaktuppgifter