Hälsosamtal med skolsköterskan

En av skolhälsovårdens uppgifter är att erbjuda hälsobesök där vi följer elevens hälsa under skoltiden. Vid hälsosamtalet pratar vi om elevens hälsa, livstilsfrågor och skolsituation.

Inför besöket bör hälsoenkäten (som eleven har fått med sig hem) besvaras

Skolsköterskan har tystnadsplikt

V 45 och 46 kommer skolsköterskan att träffa eleverna i 8C.

Kontaktuppgifter