Hälsosamtal med skolsköterskan

En av skolhälsovårdens uppgifter är att erbjuda hälsobesök där vi följer elevens hälsa under skoltiden.

Vid hälsosamtalet pratar vi om elevens hälsa, livstilsfrågor och skolsituation. Inför besöket bör hälsoenkäten (som eleven har fått med sig hem) besvaras Skolsköterskan har tystnadsplikt

Under vecka 36-38 kommer jag att träffa eleverna i 8A

Med vänlig hälsning
Lena Thor Skolsköterska
0582-68 52 61, 070- 55 33 628

Kontaktuppgifter