Hälsosamtal med skolsköterskan

En av skolhälsovårdens uppgifter är att erbjuda hälsobesök där vi följer elevens hälsa.
Vid hälsosamtalet pratar vi om elevens hälsa, livstilsfrågor och skolsituation.

Inför besöket bör hälsoenkäten (som eleven har fått med sig hem) besvaras.

Skolsköterskan har tystnadsplikt

Från vecka 46 kommer att träffa eleverna i 8C


Lena Thor Skolsköterska
lena.thor@hallsberg.se
0582-68 52 61, 070- 55 33 628

______________________________________________________________

Jag kommer att ha semester från 10/11- 28/11

Under denna tid kommer skolsköterska Ingbritt Larsson att vara anträffbar på skolan under tisdagar.

Ingbritt kan nås på telefon 0582-68 63 21 måndagar - onsdagar

Vid akuta ärenden kontakta VC.

Önskas kontakt med någon skolsköterska de andra dagarna går det bra att ringa

Maria Björkwi Långängskolan 68 52 87, 070- 371 42 92

Helené Särnbrink Stocksäterskolan 68 54 09.


Vänligen Lena Thor Skolsköterska på Transtenskolan


Kontaktuppgifter