Hälsosamtal med skolsköterskan


En av skolhälsovårdens uppgifter är att erbjuda hälsobesök där vi följer elevens hälsa
Vid hälsosamtalet pratar vi om elevens hälsa, livstilsfrågor och skolsituation.
Inför besöket bör hälsoenkäten (som eleven har fått med sig hem) besvaras.

Skolsköterskan har tystnadsplikt
Under vecka 40 – 43 kommer jag att träffa eleverna i 8B

Med vänlig hälsning
Lena Thor Skolsköterska
lena.thor@hallsberg.se
0582-68 52 61, 070- 55 33 628


Kontaktuppgifter