Hälsosamtal med skolsköterskan

En av skolhälsovårdens uppgifter är att erbjuda hälsobesök där vi följer elevens hälsa.
Vid hälsosamtalet pratar vi om elevens hälsa, livstilsfrågor och skolsituation.
Inför besöket bör hälsoenkäten (som eleven har fått med sig hem) besvaras. Skolsköterskan har tystnadsplikt. Från vecka 16 kommer jag att träffa eleverna i 7E

Vänligen Lena Thor Skolsköterska
lena.thor@hallsberg.se
0582-68 52 61, 070- 55 33 628

Kontaktuppgifter