Hälsobesök med skolsköterskan

En av elevhälsans medicinska insats är att erbjuda hälsobesök där vi följer elevens hälsa

Vid hälsosamtalet pratar vi om elevens hälsa, livstilsfrågor och skolsituation.

Inför besöket bör hälsoenkäten (som eleven har fått med sig hem) besvaras.

Skolsköterskan har tystnadsplikt

Från och med vecka 11 kommer jag att träffa eleverna i 7b

Vänligen

Lena Thor Skolsköterska

lena.thor@hallsberg.se

0582-68 52 61, 070- 55 33 628

Kontaktuppgifter