Hallsbergsmässan 2014

Transtenskolan deltog i årets mässa 9-10 maj. Skolan representerades med en egen monter och både elever och personal hade givande och roliga dagar på mässan. Vår monter var trevlig och välbesökt. Vi vill passa på att tacka alla er som besökte oss i vår monter!

Kontaktuppgifter