Förlängd svarstid för Enkäten!

Förlängd svarstid för Enkäten!

Vi har fått förlängd tid för att svara på enkäten. Skolenkäten är en webbenkätundersökning från Skolinspektionen som riktar sig till elever i årskurs 9, vårdnadshavare och pedagogisk personal. Enkäten kan besvaras från nu till 16 oktober 2015. Tacksam för er medverkan!

Mvh Marcus


Kontaktuppgifter