FÖRÄLDRAFORUM PÅ TRANSTENSKOLAN

VÄLKOMNA TILL FÖRÄLDRAFORUM PÅ TRANSTENSKOLAN

23 FEBRUARI 2015 18.00-19.30

TRANSTENSKOLAN
HALLSBERG

Temat för detta föräldraforum är Kulturanalys.
Under hösten har Hallsberg kommuns grundskolor i samarbete med Regionförbundet i Örebro
arbetat fram en kulturanalys på kommunens skolor. Vårdnadshavare, elever och personal, både
lärare och annan personal har fått skriva ett brev om sin vardag på skolan. Dessa brev har nu
analyserats och blivit en rapport. Denna rapport och arbetet kring detta kommer att presenteras
av våra medlemmar i analysgruppen samt hur arbetet kommer fortlöpa. Varmt välkomna!

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: MARCUS BOLJANG 070-1802011 

Kontaktuppgifter