Föräldrabrev Januari

Nu har vi dragit igång en ny termin tillsammans

Starten har varit bra och eleverna är igång med sitt skolarbete. Jag tackar för visat intresse vid föräldramötet, presentationen ligger på hemsidan för de av Er som missade det. Det kom fram en rad olika synpunkter och vi tar med oss dem i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Under våren kommer vi fokusera på några saker, den ena är att vi måste få en bättre studiero på skolan. Studieron varierar från klass till klass och från ämne till ämne, vissa dagar har vi riktigt bra dagar och då är även studieron väldigt tillfredställande. Forskning visar att studieron hänger samman med måluppfyllelsen och vi behöver fokusera på kunskapsinhämtningen, att eleverna får med sig så mycket kunskaper som möjligt från oss.

Satsning matematik:
Vi på Transtenskolan kommer att göra en extrainsats i matematik på elevens val-lektionerna på torsdagar. Hanna Henriksen som är förstelärare i matematik i Hallsbergs kommun kommer att hålla i lektionerna i samarbete med årskurs nio-lärarna på Transtenskolan. Målet med satsningen är att lägga mer fokus på ämnet och öva inför de nationella proven samt att fler elever får bättre förutsättningar till att nå målen i matematik i slutet av årskurs nio. Vi vill poängtera från skolans sida att det inte är något val för de elever som inte har nått målen, utan alla elever som inte uppnått minst E i matematik ska närvara på dessa tillfällen. Mer information om detta får eleverna av respektive mentor. Vi hoppas att Ni föräldrar bidrar till att uppmuntra Era barn närvarar på de planerade tillfällena.

Organisation:
I tidigare rektorsbrev berätta jag att vi håller på och rekryterar en biträdande rektor och nu är rekryteringen klar. Daniel Berglund kommer börja hos oss torsdagen den 1 februari. Han kommer senast ifrån Lekbergs kommun och vi hälsar han välkommen till oss på Transtenskolan. Jag hoppas ni får möjlighet att träffa honom under våren.

Lovskola/läxhjälp:
Jag hoppas att Era barn nyttjar Röda Korsets läxcafé. De befinner sig i Kupans Café vid Nytorget varje måndag, tisdag och torsdag kl. 16.00-17.50. Vi kommer fortsätta att erbjuda lovskola samtliga lov (sport-, påsk-, och sommarlov) för att höja måluppfyllelsen. Lovskolan på sportlovet kommer äga rum måndag och tisdag heldag, mer info kommer när vi närmar oss och om det är aktuellt för Ert barn.

Elev- och föräldrainflytande:
Vid det senaste matrådet pratade vi en hel del om vikten av att äta en näringsriktig kost och vi pratade om det stora godis- och läskintag som råder på skolan. Kommunens koststrateg kommer besöka samtliga klasser och berätta mer om detta. Dock har vi landat i att införa ett godis- och läskförbud på skolan. Varje dag dricks en stor mängd energidryck och det tror vi inte är bra för elevernas koncentration på lektionerna.

Vi bjuder in till skolans första föräldraråd, torsdagen den 15/2 kl. 17.30 – 18.30. Vi träffas i skolans matsal och alla hjärtligt välkomna.
Slogantävlingen vanns av två flickor i årskurs 9 och vår nya slogan är: Transten, liten skola – stora möjligheter.

Kalendarium:
v. 6 mån. 5/2: studiedag
v. 7 tors. 15/2: föräldraråd kl. 17.30 – 18.30 (matsalen)
v. 8 sportlov (lovskola mån. 19/2 – ons. 14/2)
v. 9 prao + utvecklingssamtal (ons. 28/2 – fre. 2/3)
v. 13 påsklov (lovskola mån. 26/3 – ons. 28/3)
v. 18 mån. 30/4 lovdag, tis. 1/5: lediga
v. 19 tors. 10/5: lediga, fre. 11/5: lovdag
v. 23 ons. 6/6: lediga
v. 24 tors. 14/6 skolavslutning

Jag hoppas att ni har bokat in utvecklingssamtal med Ert barns mentorer under v. 9, ons. 28/2 – fre. 2/3. Är det några andra frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att höra av Er.

Mvh/
Cecilia Lindskog
Rektor Transtenskolan

Kontaktuppgifter