Föräldrabrev

Hej och välkomna till Transtenskolan

Nu har vi dragit igång arbetet för fullt på skolan. Läsåret som kommer är lite speciellt, eftersom Långängskolan i Hallsberg ska renoveras. Årskurs 5 och 6 ska husera på Transtenskolan och vi behöver flytta våra saker, så att alla kommer på plats och att vi är väl förberedda när det är dags för Era barn att börja skolan. Vi drar igång måndagen den 21/8 kl. 8.40 – 13.45. Måndagen är schemabrytande dag och respektive arbetslag ansvarar för dagen. Årskurs 7 samlas på skolgården kl. 8.40 för att sedan gå till respektive klassrum.

Tisdag 22/8 är vi igång som vanligt och eleverna följer sina scheman. Elevens val och skolans profiler startar v. 35. No-profilen kommer vara vilande under höstterminen, men vår förhoppning är att starta upp den på nytt till vårterminen. Eleverna får de olika valen presenterade för sig den första veckan och gör sedan sina val.

Organisation:
På Transtenskolan är personalen och eleverna uppdelade i tre arbetslag och varje arbetslag leds av en utvecklingsledare. Arbetslag 1 leds av Ulrika Persson (ulrika.persson@hallsberg.se), arbetslag 2 leds av Elin Kullman (elin.kullman@hallsberg.se) och arbetslag 3 leds av Anders Jidsjö (anders.jidsjo@hallsberg.se).

Utvecklingssamtal:
Nytt för i år är att skolan kommer ha utvecklingssamtalen förlagda på dagtid, för att samtliga professioner ska kunna vara tillgängliga. De kommer äga rum i början av terminen för att vi ska kunna sätta upp mål tillsammans med Er och Era barn. Till grund för målen ligger elevernas tidigare måluppfyllelse. Övriga elever kommer arbeta med arbetsmarknadskunskap under dessa dagar, antingen genom att göra en praktisk uppgift (att vara på en praktikplats) eller en teoretisk uppgift. Ni kommer få mer information när det närmar sig, men det kan vara bra att avsätta tid i kalendern för dessa dagar, det vill säga 14:e och 15:e september. Samtalen förväntas ta en timme och då får ni möjlighet att träffa samtliga undervisande lärare.

Sjukanmälan:
Gällande sjukanmälan ser vi helst att ni gör den på edWise, om ni saknar inloggning vore vi tacksamma om ni går in och skapar ett konto på www.edwise.selänk till annan webbplats. Ni kan även ringa och sjukanmäla Ert barn, men då kan det vara en fördröjning innan det registreras i edWise och ni kan få ett sms om frånvaro. Sjukanmälan gör ni på 0582-68 52 67 innan kl. 8.00.

Lovskola/läxhjälp:
Detta läsår kommer vi fortsätta utveckla vårt samarbete med Alléskolan och dess matematikutmaning. Vi kommer erbjuda läxhjälp 1 ggr/vecka, efter skoltid. Vi återkommer om dag när schemat är satt. Sedan kommer vi erbjuda lovskola samtliga lov för att höja måluppfyllelsen. Skulle ditt barn inte nå upp till kunskapskraven, vill vi poängtera vikten av lovskola. Mentor kommer ta kontakt med Er om vi rekommenderar lovskola för Ert barn.

Jag vill även passa på att uppmärksamma er om Hallsbergs kommuns policy gällande beviljande av ledigheter och vikten av att främja närvaro i skolan. Vårdnadshavare har ansvar för att barnet fullgör sin skolgång. Ett läsår ska bestå av 179 st. skoldagar och skollagen skriver att jag som rektor endast får bevilja kortare ledighet för enskilda angelägenheter och om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Kalendarium:
v. 34 21/8 skolstart kl. 8.40 – 13.45
v. 35 1/9 studiedag
v. 37 14/9 och 15/9 utvecklingssamtal
v. 40 5/10 föräldramöte, kl. 18 – 20
v. 44 30/10 – 3/11 Höstlov
v. 51 21/12 skolavslutning
v. 2 10/1 skolstart, vårterminen (kl. 8.40)

Vill även passa på att bjuda in er till föräldramöte, torsdagen den 5/10 kl. 18 – 20. Dock är ni alltid välkomna att besöka oss och vara med Era barn i skolan. Sedan är min och personalens förhoppning att vi fortsätter arbetet med samverkan skola – hem, så att vi kan påverka Transtenskolans utveckling tillsammans. Detta brev med övrig nyttig information ligger även på hemsidan, www.hallsberg.se/transtenskolanlänk till annan webbplats

Jag hoppas att Ni och Era barn är sugna på att dra igång ett nytt läsår tillsammans med oss. Ni är alltid välkomna att höra av Er.

Mvh/
Cecilia Lindskog
Rektor Transtenskolan

Kontaktuppgifter