Enkät till vårdnadshavare med skolbarn i årskurs 2, 5 och 8 

Kultur- och utbildningsnämnden och kommunens skolor vill genom denna enkät ta reda 
på hur ni anser att det fungerar med bemötande, trygghet, kommunikation och inflytande i våra verksamheter.

Mer info. Enkät till vårdnadshavare med skolbarn i årskurs 2, 5 och 8PDF

Kontaktuppgifter