Den 6-9 september 2013 arrangerades WALS 2013 vid Göteborgs Universitet.

I mitten ser vi rektor Delila Saskia som hoppas att få träffa Malin (tv) och Kristina (th) igen nästa år i sitt hemland där 2014 års WALS-konferens hålls.

World Association of Lesson and Learning Study är en organisation som startade i Hongkong 2007 Det är första gången som den årliga konferensen arrangeras utanför Asien. 620 forskare, skolledare, lärare och studenter från 28 länder deltog i konferensen.

Från Transtenskolan i Hallsberg deltog Kristina Drageryd och Malin Erdtman. Förutom att ta del av andra studier gjorde de även en presentation av de erfarenheter som lärarna på Transtenskolan gjort i en av sin tre studier.

Lesson study-metoden har sitt ursprung i Japan sedan ca 100 år. Learning Study är en utveckling av Lesson Study. Via Hongkong kom metoden till Sverige och på Öjersjö skola i Partille gjordes den första studien 2003. Den går ut på att skapa den bästa möjliga lektionen genom att titta på innehållet och hur det förmedlas. Blir resultatet inte tillfredsställande görs lektionen om tills dess man är nöjd.


Kontaktuppgifter