Beslut för grundskola efter tillsyn i Transtenskolan i Hallsbergs kommun

Skolinspektionen genomför tillsyn i Hallsbergs Kommun under 2014. Vid tillsyn besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter i kommunen. Transtenskolan besöktes av Skolinspektionen den 3 september 2014.

Läs merPDF

Kontaktuppgifter