Art Kod - Demokrati, konst och det offentliga rummet - Workshop

En workshop i form av en spännande resa tillsammans med en konstnär på temat demokrati, konst och det offentliga rummet.

Art Kod är ett projekt som finansieras av Örebro Kommun, Allmänna Arvsfonden, Örebro Läns Landsting och Skandias tiftelsen.Genom ett skapande projekt för barn och ungdomar som rör det offentliga rummet, konst och demokrati vill vi sätta fart på en utveckling inom området barn och ungdomars delaktighet i planeringen av våra offentliga rum.

I form av en upptäcktsfärd i elevernas egen närmiljö får de chansen att se med nya ögon. Eleverna reflekterar i dialog med varandra över vilka kvaliteter till exempel skolgården har, och ger förslag på förändringar utifrån sina egna önskemål och behov. I en kreativ workshop skapar eleverna tillsammans med en konstnär skissförslag till en utsmyckning eller konstnärlig gestaltning.

Workshopen utmynnar i en utställning på Kulturhuset i Örebro, där arbetsprocess och resultat presenteras. I samband med utställningen bjuder Art Kod in beslutsfattare till ett samtal om hur arkitekter, stadsplanerare och politiker ska få kunskap om hur barn och ungdomar ser på det offentliga rummet och vilka önskemål och behov de har.

Ämnen: bild

Tid: 3 tillfällen á 2 x 60 minuter (Tiden kan anpassas efter skolans behov)

Antal elever: halv- eller helklass

Plats: I skolans lokaler, Tegelbruket eller Kulturhuset Örebro

Pris: Workshopen är kostnadsfri och finansieras med medel från Allmänna arvsfonden

Start: Vecka 42 - 2013

Projektägare: Konstfrämjandet, Kulturhuset Örebro, ABF i samarbete med Örebro läns konstkonsulent, ÖBO, stadsbyggnad, ungdomar i Örebro.

Kontaktuppgifter