Aktivitetsdag 3/6 2014

Tisdag den 3/6 har vi en friluftsdag med olika aktiviteter. Alla elever ska göra ett första- och ett andrahandsval. Friluftsdagen är för hela skolan hela dagen oavsett väderlek, tänk på lämplig klädsel! Efteravslutad aktivitet är skoldagen slut. Idrottslärare och mentorerna ansvarar för att ge följande information till sin klass och mentorerna för att eleverna gör ett val på klasslista.Klasslistan lämnas ifylld till en idrottslärare.

Elev- PM för aktivitetsdag 3/6 201Word4

Så här gör du ditt val:


Kontaktuppgifter