Studie- och yrkesvägledare
Magnus Skråge

Gymnasievalet år 2015


  • Alla elever söker online på www.gymnasieangningen.orebro.se.
  • Inloggningsuppgifter delas ut i början av januari 2015.
  • Gymnasieantagningens sida öppnar för ansökan den 12 januari 2015.
  • Deadline för gymnasievalet är den 15 februari 2015. Sidan stängs sedan för ansökan.
  • När eleverna har gjort sin ansökan, skall de bekräfta ansökan och skriva ut en kvittens som de skriver under och lämnar till mig.
  • Det preliminära resultatet kan eleverna se genom att logga in under perioden den 20 april tom den 26 april 2015.
  • Omval - för de elever som ångra sitt val eller som behöver lägga till extra val, börjar omvalsperioden den 27 april tom den 15 maj 2015.
  • Den slutliga antagningen brukar vara klar i början av juli.
  • De elever som söker till annan kommun behöver ta reda på ansökningskoder och lägga in ansökan utanför samverkansområdet.
  • Viktigt att ta reda på vad som gäller med inackorderingstillägg mm.Kontaktuppgifter