Studie- och yrkesvägledare
Camilla Brynte

0705-768 282

Gymnasievalet år 2018


 • Alla elever söker online på www.gymnasieangningen.orebro.se.
 • Inloggningsuppgifter delas ut i januari.
 • Gymnasieantagningens sida öppnar för ansökan den 8 januari 2018.
 • Deadline för gymnasievalet är den 15 februari 2018. Sidan stängs sedan för
  ansökan.
 • När eleverna har gjort sin ansökan, skall de bekräfta ansökan och skriva ut
  en kvittens som de skriver under och lämnar till mig.
 • Det preliminära resultatet kan eleverna se genom att logga in under perioden
  den 16 april tom den 22 april 2018.
 • Omval - för de elever som ångra sitt val eller som behöver lägga till extra
  val, börjar omvalsperioden den 23 april tom den 15 maj 2018.
 • Den 2 juli kommer det slutgiltiga beskedet, det är viktigt att tacka ja till
  sin plats i dexter..
 • De elever som söker till annan kommun behöver ta reda på ansökningskoder och
  lägga in ansökan utanför samverkansområdet.
 • Viktigt att ta reda på vad som gäller med inackorderingstillägg mm.Kontaktuppgifter