Riksidrottsgymnasium (RIG) samt nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU)Du som vill söka till RIG måste göra två ansökningar. Via Riksidrottsförbundet (RF) gör du en separat ansökan för dina idrottsmeriterlänk till annan webbplats, notera att ansökningstiden skiljer sig mellan olika idrotter och specialidrottsförbund.

Du som vill söka till NIU måste göra två ansökningar. Ta kontakt med den skola som erbjuder NIU. De informerar hur du ansöker om NIU-plats. Dessutom måste du även göra en gymnasieansökan till det program som du vill gå.

Kontaktuppgifter