Meritvärde (betygspoäng)

Meritvärdet får du fram om du lägger ihop betygsvärdena för de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg (höstbetyget gäller för den preliminära antagningen) från årskurs 9. Den slutliga antagningen sker på slutbetygen under sommaren 2014.

Betygsvärdet för betygen bestäms enligt följande: 
A = 20
B = 17,5
C = 15
D = 12,5
E = 10
F = 0

När du söker till gymnasiet räknas ditt meritvärde på de 16 bästa betygen. De som läser moderna språk får räkna sitt meritvärde med 17 betyg. Nytt from valet 2014.

Exempel: elev som har 16 st E = 16x10=160 poäng

elev som har 17 st E = 17x10=170 poäng,
avser elev som läser moderna språk i åk 9


På den här sidan kan du räkna ut ditt meritvärde;länk till annan webbplats

Kontaktuppgifter