Grundläggande behörighet
Högskoleförberedande examen kommer att ge grundläggande högskolebehörighet.

En yrkesexamen samt godkända betyg i Svenska 1, alternativt Svenska som andraspråk, 2 och 3 samt Engelska 6 ger också grundläggande högskolebehörighet.

Högskolebehörighet inom alla yrkesprogram från HT 2013
Från och med höstterminen 2013 kommer alla nationella yrkesprogram att kunna ge grundläggande högskolebehörighet inom programmets ordinarie 2.500 poäng.

På fem av de tolv yrkesprogrammen kommer behörighetsgivande kurser i svenska och svenska som andraspråk alternativt engelska att läggas till i programfördjupningen. Detta innebär att skolorna kommer att kunna välja att ge dessa kurser inom programfördjupningen för samtliga årskurser från och med hösten. För de övriga sju yrkesprogrammen finns redan idag denna möjlighet. Läs mer på Skolverket www.skolverket.selänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter