Behörighet till gymnasieskolan

Vad krävs för behörighet
För att få börja på gymnasiet måste du ha lägst betyget E i många ämnen. Om du inte blir behörig ska kommunen på bästa sätt hjälpa dig att bli behörig på annat sätt.
____________________________________________________

Yrkesprogram
Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra ämnen
____________________________________________________
Högskoleförberedande program
Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen

För att vara behörig på Ekonomi-, Humanistiska eller Samällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, relöigion och samhällskuskap ingå i dessa 9 ämnen.

För att vara behörig på Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet måste ämnena biologi, fysik och kemi ingå i dessa 9 ämnen.

På Estetiska programmet finns inga krav vilka 9 ämnen som ska ingå.
____________________________________________________
Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program.

Det finns 5 introduktionsprogram:
Programinriktat individuellt val
Preparandutbildning
Yrkesintroduktion
Individuellt alternativ
Språkintroduktion
____________________________________________________

Läs mer om gymnastiet på https://www.framtidsvalet.se/hogstadiet/länk till annan webbplats

 

Kontaktuppgifter