Behörighet
Urvalet till nationellt program bygger på ditt slutbetyg från grundskolan eller motsvarande. Dessutom krävs det att du uppfyller behörighetskraven för respektive program för att kunna bli antagen. Behörigheten kan vara olika för de program som du söker.

Yrkesprogrammen
För att bli antagen till något av yrkesprogrammen krävs att du har godkänt i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik samt ytterligare fem ämnen.

Högskoleförberedande program
För att bli antagen till estetiska programmet krävs att du har godkänt i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik samt ytterligare nio ämnen.

För att bli antagen till humanistiska, ekonomi- eller samhällsvetenskapsprogrammet krävs att du har godkänt i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik, geografi, historia, religion, samhällsvetenskap samt ytterligare fem ämnen.
För att bli antagen till Naturvetenskaps- eller teknikprogrammet krävs att du har godkänt i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik, biologi, fysik, kemi samt ytterligare sex ämnen.

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program.

Det finns 5 introduktionsprogram:
Programinriktat individuellt val
Preparandutbildning
Yrkesintroduktion
Individuellt alternativ
Språkintroduktion

Läs mer om gymnasieprogrammen på
www.utbildningsinfo.selänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter