Stiftelsen nattvandring.nu

Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte var möjlig. Just genom att bygga jämbördiga relationer till ungdomarna så få vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation. I nätverket ingår idag över 230 lokala nattvandrargrupper från Ystad till Haparanda.

Läs merPDF

Kontaktuppgifter