Information om skollag, läroplan och betygssystem.

Sedan hösten 2011 så gäller en ny läroplan för alla elever som går i grundskolan, nämligen Lgr 11.

Läroplanen
Här finns den nya läroplanen att ladda ner som pdf.länk till annan webbplats 

Skollagen
Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skolväsendet. I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Skollagen beslutas av riksdagen. Ladda ner som pdf.länk till annan webbplats

Betygssystemet
Samtidigt som läroplanerna gjordes om så fick vi även ett nytt betygssystem. Skolverket har gjort en informationsfilm som riktar sig till föräldrar om det nya betygssystemet, länk >länk till annan webbplats


Kontaktuppgifter