Sjukanmälan

Vårdnadshavaren ringer - innan 08:00 - på telefon 0582-68 52 67 och talar in ett meddelande, som skall bestå av den sjuke elevens namn, klass, sjukdom samt namn på den som gör anmälan.

OBS! Sjukanmälan gäller endast en dag. Vid fortsatt sjukdom måste anmälan göras för varje dag.

På denna telefon endast sjukanmälan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elev - Frånvaro

Frånvarohanteringen på Transtenskolan är datoriserad. Giltig eller ogiltig frånvaro registreras av undervisande lärare i EdWise. Klassföreståndarna gör sedan rapporter i form av veckoöversikter för eget bruk och frånvarolistor för utskick till föräldrar/ vårdnadshavare. Se mer kring våra rutiner vad gäller frånvaro under fliken "planer och rutiner".

________________________________________________________________________

Ledighet

Vi är väldigt restriktiva vad gäller ledighet angående semester för eleverna. Eventuella resor hänvisar vi till elevernas lov.

Om ni ändå önskar söka ledigt för ert barn så hämtas blanketten "ansökan om ledighet" hos sin mentor eller via hemsidan. Blanketten fylls i och undertecknas av vårdnadshavaren. Därefter lämnas den till mentorn, som samtycker eller avråder, beslutet fattas sedan av rektor.
Föräldrarna är ansvariga för att eleven samlar in uppgifter och meddelar sina undervisande lärare om frånvaron samt få med sig uppgifter som skall göras före,under och eller efter ledigheten.

Från skolans sida är vi angelägna om att framhålla värdet av närvaro i skolan. Vi vädjar därför till målsman/vårdnadshavare att noga överväga behovet av ledighet.

Blanketten "Ansökan om ledighetPDF" i PDF-format.

Riktlinjer ledighet elever TranstenskolanPDF

Kontaktuppgifter