Temavecka - Arbetslag 3

Under vecka 7 har arbetslag 3 temavecka på skolan. Det påverkar både vanliga lektioner och en del gemensamma aktiviteter.
Ledordet under temaveckan är relationer, och kan uttryckas i många varianter. Det blir spännande att se hur veckan kommer att bli.


Kontaktuppgifter