FÖRÄLDRAUTBILDNING

COPE - För dig med barn i åldern 3-16 år KOSTNADSFRITT
Tycker du att föräldraskapet ibland känns krävande eller har barnet svårt att lyssna? Ger vardagliga situationer upphov till en känsla av ständigt återkommande tjat och konflikter?

Läs mer här.

Kontaktuppgifter