Elevrådet


Elevrådet på Transtenskolan består av elevrepresentanter från varje arbetslag samt  en del personal. Här bedrivs ett målmedvetet arbete för att tillgodose och utveckla den fastställda planen för de ungas rätt till inflytande.

Elevrådet är ett forum där eleverna har möjlighet att påverka sin skolsituation. Elevrådet strävar efter ett bra samarbete mellan elever och skolpersonal.

Om BRIS

Många tror att BRIS (Barnens Rätt I Samhället) är en statlig myndighet. Så är det inte. BRIS är en ideell organisation som lever på privatpersoners och företags goda vilja. BRIS är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa. FN:s konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet.

Se mer på www.bris.selänk till annan webbplats

Om tystnadsplikt

Tystnadsplikt innebär att till exempel skolpersonal inte får informera hur som helst om elever de arbetar med. Det finns olika grader av tystnadsplikt på skolan. Lärare får informera andra som arbetar med eleven medan kurator inte får informera lika mycket. "Tystast" är skolsyster, som har nästan total tystnadsplikt. Alla anställda i skolan får skriva under ett sekretessavtal, där man förbinder sig att inte informera utomstående.


Kontaktuppgifter