På Transtenskolanskolan 7-9 går idag ca 300 elever. Klasserna är organiserade i tre arbetsenheter. Dessa består av fyra klasser, åk 7,8 och 9. Ett lärarlag, knutet till varje arbetsenhet, hjälper med undervisningen och ansvarar gemensamt för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.

Varje klass har ett eget hemklassrum. Hemklassrummet ger eleverna möjlighet att påverka sin närmaste omgivning. Lokalerna är disponerade så att varje arbetsenhet har sin egen avdelning med klassrum och grupprum. Dessutom finns specialsalar i hemkunskap, bild, musik, slöjd och idrott.

Kontaktuppgifter