Arbetslag 4

Transtenskolan är indelad i fyra arbetslag med tre till fyra klasser  i  vardera laget. De bestämmer det mesta som skall ske och göras i laget t.ex. undervisning, schema, tema,  föräldrakontakt,  elevvård, stödåtgärder. 

Vi i arbetslag 4 har *Punkten knuten till oss, övriga klasser på Transtenskolan ingår i arbetslag 1 - 3. Vår huvuduppgift i arbetslaget är att stötta elever med särskilda behov på hela skolan. Detta stöd kan se olika ut och sker i samarbete med elevernas mentor och arbetslag.

* Punkten är en undervisningsgrupp för elever som har autismspektrumdiagnos.

Ni når oss på telefon 0582-685255

Lärare i arbetslag 4

 


 


Kontaktuppgifter