Info

Frånvaroanmälan görs på 0582-68 52 67 innan 07:40. Du som förälder anmäler varje dag eleven skall vara frånvarande. Vid läkarbesök eller tandläkare kan du skicka med kallelsen med barnet så att mentorn kan skriva in frånvaron i förväg. Vid ledighet fylls speciell blankett i som finns på hemsidan eller kan fås i skolan.

Om eleven saknas utan att vara anmäld skickar frånvarosystemet ut ett sms som talar om att barnet har varit frånvarande från en lektion. Sedan skall förälder och mentor ha kontakt för att kontrollera vad som hänt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information till föräldrar/vårdnadshavare och elever om Skolinspektionens tillsynLänk...länk till annan webbplats


.
 Tips för att lyckas i skolan!
 Följande saker hjälper dig att lyckas i skolan:
  
 * Sov tillräckligt mycket. Tonåringar behöver sova minst 8 timmar varje natt. Gå och lägg dig i tid!
  
 * Ät ordentligt. Det bästa är om du kan äta frukost innan skolan. Kan/vill/hinner du inte? Ta med frukt eller en macka och ät på vägen dit! Utan näring fungerar inte hjärnan...
  
 * Följ med på lektionerna. Ha alltid med penna, anteckningsbok och lärobok. Fråga läraren om du inte förstår.
  
 * Läs på läxor och prov i god tid. Använd dina anteckningar & läroböcker.
  
 * När du läser en text: Läs ett stycke, fundera på vad du har läst, skriv gärna ner med egna ord. Fortsätt sedan likadant med nästa stycke. Sammanfatta texten, välj ut det viktigaste och koncentrera dig på att förstå sammanhangen.
.
 Information om skollag, läroplan, betygssystem och utvecklingssamtal
  
 Sedan hösten 2011 så gäller en ny läroplan för alla elever som går i grundskolan, nämligen Lgr 11.
  
 Läroplanen
 Här finns den nya läroplanen att ladda ner som pdf. länk till annan webbplats
  
 Skollagen
 Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skolväsendet. I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Skollagen beslutas av riksdagen. Här finns nya skollagen att ladda ner som pdf.
  
 Betygssystemet
 Samtidigt som läroplanerna gjordes om så fick vi även ett nytt betygssystem. Skolverket har gjort en informationsfilm som riktar sig till föräldrar om det nya betygssystemet, länk >
  
 Utvecklingssamtal
 Vill du veta mer om utvecklingssamtal så finns Skolverkets folder om utvecklingssamtal här >
 IUP-frågorna finns att ladda ner här >länk till annan webbplats

Kontaktuppgifter