Arbetslag 2

Transtenskolan är indelad i fyra mer eller mindre självständiga arbetslag. Varje lag består av tre klasser med tillhörande klassföreståndare. De bestämmer det mesta som skall ske och göras i laget t.ex. undervisning, schema, tema, föräldrakontakt, elevvård, stödåtgärder.

Klasserna som tillhör arbetslaget under läsåret 2017/2018 är 8c, 8d, 8e, 7c & 7d.

Ni når oss på telefon 0582-68 53 16

Lärare i arbetslag 2

Elin Kullman - Utvecklingsledare och undervisar i svenska

elin.kullman@hallsberg.se

Per Andersson - Undervisar i Matematik och NO

per.andersson1@hallsberg.se

Oscar Johansson - Undervisar i SO och idrott

oscar.johansson@hallsberg.se

Lina Särén - Undervisar i Matematik

lina.saren@hallsberg.se

Amanda Persson - Undervisar i Engelska

amanda.persson@hallsberg.se

Agneta Kumlin – Undervisar alla elever i textilslöjd.

Agneta.kumlin@hallsberg.se

Sebastian Öhlund, fritidsledare
sebastian.ohlund@hallsberg.se

Ebba Leandersson - Undervisar i NO

ebba.leandersson@hallsberg.se

Kontaktuppgifter