Arbetslag 2

Transtenskolan är indelad i fyra mer eller mindre självständiga arbetslag. Varje lag består av tre klasser med tillhörande klassföreståndare. De bestämmer det mesta som skall ske och göras i laget t.ex. undervisning, schema, tema, föräldrakontakt, elevvård, stödåtgärder.

Klasserna som tillhör arbetslaget under läsåret 2018/2019 är 9c, 9d, 9e, 8c & 8d.

Ni når oss på telefon 0582-68 53 16

Lärare i arbetslag 2

Elin Kullman - Utvecklingsledare och undervisar i svenska

elin.kullman@edu.hallsberg.se

Per Andersson - Undervisar i Matematik och NO

per.andersson1@edu.hallsberg.se

Oscar Johansson - Undervisar i SO och idrott

oscar.johansson@edu.hallsberg.se

Lina Särén - Undervisar i Matematik

lina.saren@edu.hallsberg.se

Jonathan Lundin - Vikarie

Jonathan.lundin@edu.hallsberg.se

Agneta Kumlin – Undervisar alla elever i textilslöjd.

Agneta.kumlin@edu.hallsberg.se

Sebastian Öhlund, fritidsledare
sebastian.ohlund@edu.hallsberg.se

Ebba Leandersson - Undervisar i NO

ebba.leandersson@edu.hallsberg.se

Albin Eliasson - Undervisar i engelska

albin.eliasson@edu.hallsberg.se

Kontaktuppgifter