Information

Frånvaro​

Frånvaroanmälan görs på 0582-68 52 67 innan 07:40.

Du som förälder anmäler varje dag eleven skall vara frånvarande. Vid läkarbesök eller tandläkare kan du skicka med kallelsen med barnet, så att mentorn kan skriva in frånvaron i förväg. Vid ledighet fylls speciell blankett i som finns på hemsidan eller kan fås i skolan.

Om eleven saknas utan att vara anmäld skickar frånvarosystemet ut ett sms som talar om att barnet har varit frånvarande från en lektion. Sedan skall förälder och mentor ha kontakt för att kontrollera vad som hänt.

Hälsningar från oss i Arbetslag 1


Kontaktuppgifter