Arbetslag 1

Här hittar du aktuell information exempelvis om föräldramöten utvecklingsamtal mm.
Väl mött önskar lärarna i arbetslag 1,

Klasserna som tillhör arbetslaget under läsåret 2016/17: 8a, 8b, 9a, 9b & 9c.

Ni når oss på telefon 0582-685173

Lärare i arbetslag 1

Joakim Melander – utvecklingsledare, undervisar i engelska samt språkval engelska.

Joakim.melander@hallsberg.se

Christine Skillborg – undervisar i svenska samt språkval tyska.

Christine.skillborg@hallsberg.se

Ylva Källmén – undervisar i matematik samt kemi.

Ylva.kallmen@hallsberg.se

Johanna Ångman – undervisar i alla so-ämnen (samhällskunskap, historia, religion och geografi).

johanna.angman@hallsberg.se

Helene Juliussen – undervisar alla elever i bild.

Helene.juliussen@hallsberg.se

Marcus Lagneholt – undervisar i biologi och idrott.

Marcus.lagneholt@hallsberg.se

Maritha Malmqvist - Undervisar i Svenska

maritha.malmqvist@hallsberg.se

Najah Erikson-Tali - Undervisar i matematik

najah.tali.eriksson@hallsberg.se

Kontaktuppgifter