Arbetsenheter

Transtenskolan är indelad i tre arbetslag. Eleverna är placerade i arbetslag ett, två och tre. Varje elev har en mentor.

Skolan har en mindre undervisningsgrupp som heter Punkten.


Kontaktuppgifter