Rönnens arbetsenhet

På Rönnen finns elever från 4 - 6. Under läsåret 2016/17 kommer vi att finnas i Tallens lokaler samt textilslöjden pga ombyggnation.


Rönnens arbetslag


RÖNNEN 4 - 6

Kontaktuppgifter