Kontakt ‑ Sjukanmälan

Om ditt barn skulle bli sjukt eller av annan orsak ej kan delta i undervisningen är det viktigt att du som förälder/vårdnadshavare meddelar skolan detta.

Stocksätterskolan

Norrgårdsgatan 25 694 34 Hallsberg stocksatterskolan@hallsberg.se

Catharina Lindvall-Scharmer, rektor: 0582-68 54 02

Expedition Karina Lindh Tel 0582-68 54 03 karina.lindh@hallsberg.se

Nagham Al Ssindi 0582-68 54 01 nagham.al.ssindi@hallsberg.se

Personalrum 0582-68 54 10

Arbetsrum/Modersmål (telefonsvarare finns) 0582-68 54 11

Arbetsrum/ Eken (telefonsvarare finns) 0582-68 54 59

Arbetsrum/ Rönnen (telefonsvarare finns) 0582-68 54 12

Västra områdeskontoret Transtenskolan Tel: 0582-68 54 03 bunvastra@hallsberg.se

Fritidshem/ Tallen 0582-68 54 14

Förskoleklass/fritidshem Eken 0582-68 54 15

Förskoleklass/fritidshem Rönnen 0582-68 54 16

Måltidspersonal och lokalvårdare 0582-68 54 13

Vaktmästare 68 54 06

 


Kontaktuppgifter