Kontakt

Stocksätterskolan

Norrgårdsgatan 25 694 34 Hallsberg

Catharina Lindvall-Scharmer, rektor: 0582-68 54 02

Expedition Karina Lindh Tel 0582-68 54 03 karina.lindh@hallsberg.se

Nagham Al Ssindi 0582-68 54 01 nagham.al.ssindi@hallsberg.se

 

Måltidspersonal och lokalvårdare 0582-68 54 13

Vaktmästare 68 54 06

 


Kontaktuppgifter