Ekens arbetsenhet

På Eken finns elever från F - 3. Under läsåret 2016/17 kommer vi att finnas i de lokaler som tillhör Rönnen pga ombyggnation.


Ekens arbetslag


Kontaktuppgifter