Vi är en mångkulturell skola och vårt mål är att alla barn känner att de är en del av en helhet, där de är delaktiga och blir sedda.

ti on to fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Kommande evenemang

Om oss

Klicka för att komma till skolans hjärta!

Stocksätterskolan är en F-6 skola med ca 220 elever, fördelade på två arbetsenheter, Eken F-3 och Rönnen 4-6. På skolan har vi också en förberedelseklass som tar emot nyanlända elever. Varje arbetsenhet har ett fritidshem och det finns även ett fritids för de äldre eleverna, Tallen.

Skolan är belägen i norra Hallsberg med direkt närhet till naturen, ett naturligt inslag i både fritidsverksamhet och undervisning. I direkt anslutning till vår skolgård finns sedan några år tillbaka en spontanlekplats, vilken vi i skolan utnyttjar för såväl rastverksamhet som olika fysiska aktiviteter under skoldagen.
 
På skolan ryms också kommunens Kulturskoleverksamhet, samt två förskolor.

Hitta hit!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tanken är att alla vårdnadshavare och elever ska kunna logga in för att kunna ta del av elevers omdömen, kunskapsutveckling och frånvaro. På Stocksätterskolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du ta hjälp av en lathund för att skapa konto och kunna logga in.

Vår skola prioriterar:


¤ att alla barn känner att de är en del av en helhet, där de är delaktiga och blir sedda.

¤ att eleverna har kunskap om målen, känner att de har inflytande, kan påverka sitt skolarbete i de olika ämnena och är med och planerar sitt arbete.. 

¤ att lyfta språket! Ett rikt och varierat språk är betydelsefullt och vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära

¤ skolans egen tidning som är ett löpande projekt vars syfte är att användas för redovisning och dokumentation av elevernas arbete samt att ge eleverna möjlighet till delaktighet och inflytande.

¤ att NTA finns med som en röd tråd genom Stocksätterskolans alla årskurser F - 6. (Natur och Teknik för Alla)

Aktuellt


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kontaktuppgifter