Nya skolskjutsregler och tillämpningar

På bildningsnämndens sammanträde den 16 juni antogs nya skolskjutsregler och tillämpningar för Hallsbergs kommun.

Det är inte så stora förändringar från tidigare regler, men i och med den nya kollektivtrafiksatsningen i Sydnärke och Länstrafikens nya kortsystem har reglerna och tillämpningarna setts över. Den största skillnaden från tidigare är att det till viss del är nya avståndsregler. En elev i årskurs 7-9 behöver numera 4 kilometer till skolan, istället för som tidigare 5 kilometer, för att få skolskjuts till/från skolan och en elev i årskurs 2-3 får ha 2 kilometer till busshållplatsen, istället för som tidigare 1 kilometer. En elev som erhåller ett busskort på Länstrafikens bussar i årskurs 7, behåller sitt busskort och använder det till det eleven slutar årskurs 9.

Den nya kollektivtrafiksatsningen i Sydnärke som startar i höst innebär ökat antal turer på redan befintliga busslinjer i kommunen. Ökningen av antalet bussturer möjliggörs av att flera kommuner anpassar sina skoltider så att skolskjutsar kan samordnas med övrig kollektivtrafik. I Hallsbergs kommun läsåret 2015/2016 kommer emellertid elever i årskurs F-6, med enstaka undantagsfall, att åka med av kommunen upphandlad skolskjuts. Elever i årskurs 7-9 åker i den mån det är möjligt med Länstrafikens bussar.

Kontaktuppgifter