Skoldokument

För att skolan skall vara en trygg plats med en god arbetsmiljö för både barn/elever och personal så jobbar Sköllersta skola kontinuerligt med följande dokument:

Skolans ordningsreglerPDF, beskriver hur vi ska uppträda på skolan för att skapa en gemytlig skoldag med fokus på ett produktivt klassrumsklimat.

Skolans förväntansdokumentPDF ,beskriver vad skolan förväntar sig av dig som elev och förälder. Samt vad du som förälder och elev kan förvänta dig av skolan.

Skolans värdegrundPDF, beskriver vår gemensamma värdegrundssyn.

Läs gärna skolinspektionens beslutPDF efter tillsyn på Sköllersta skola. (2014-09-12)


 


Kontaktuppgifter