Blanketter

LedighetsansökanPDF

Barn, elever och ungdomar inom Hallsbergs kommuns verk- samhetsområde är olycksfallsförsäkrade.

Försäkringen gäller både skoltid och fritid. Försäkringsgivare fr.o.m 1 jan 2013 är Folksam Målsman kontaktar Folksam Olycksfallsskador tel 0771 960960 för skadeanmälaneller via www.folksam.se

Försäkringen täcker inte förlorad arbetsförtjänst vid läkarbesök med barn. Försäkringen gäller inte vid sjukdom eller invaliditet på grund av sjukdom. Försäkringen är ett komplement till privat försäkring.

Skador inträffade före 2013 anmäls till föregående försäkringsgivare Chartis Europe SA, tel. 08-506 920 80 för skadeanmälan och uppger försäkringsnr.000104-4263.

OlycksfallsförsäkringPDF


Kontaktuppgifter