Personal

Ingrid Harlin Sjöberg, fritidspedagog
ingrid.harlin.sjoberg@edu.hallsberg.se

Pernilla Granfeldt, fritidspedagog
pernilla.granfeldt@edu.hallsberg.se

Emma Bäckström
emma.backstrom@edu.hallsberg.se

Karina Wånggren Eriksson, lärare fritidshem
karina.ericson@edu.hallsberg.se

Kontaktuppgifter