Personal

Ingrid Harlin Sjöberg, fritidspedagog
ingrid.harlin.sjoberg@hallsberg.se

Pernilla Granfeldt, fritidspedagog
pernilla.granfeldt@hallsberg.se

Marie-Louise Bäckström, lärare fritidshem
marie-louise.backstrom@hallsberg.se

Karina Wånggren Eriksson, lärare fritidshem
karina.ericson@hallsberg.se

Kontaktuppgifter