Personal

Ingrid Harlin Sjöberg, fritidspedagog
ingrid.harlin.sjoberg@edu.hallsberg.se

Pernilla Granfeldt, fritidspedagog
pernilla.granfeldt@edu.hallsberg.se

Cecilia Parker Larsson, fritidspedagog
cecilia.larsson.parker@edu.hallsberg.se

Michal Marchel, lärare i fritidshem
michal.marchel@edu.hallsberg.se

Karina Wånggren Eriksson, lärare i fritidshem
karina.ericson@edu.hallsberg.se

Kontaktuppgifter