Elevhälsan

I skolans elevhälsoteam ingår: skolsköterska, specialpedagog, skolkurator och skolpsykolog.

Monica Kimber, skolsköterska. Finns på skolan måndagar och onsdag förmiddag.

Tel: 0582 - 68 52 87
E-post: monica.kimber@hallsberg.se

Björn Eklund, specialpedagog. Finns på skolan på måndagar.

Tel: 0582 - 68 63 10
E-post: bjorn.eklund@hallsberg.se

Camilla Erlandsson Lindqvist, kurator. Finns på skolan på måndagar och onsdag förmiddagar.

Tel: 0582 - 68 64 04
E-post: camilla.erlandsson.lindqvist@hallsberg.se

Kontaktuppgifter