Elevhälsan

I skolans elevhälsoteam ingår: skolsköterska, specialpedagog, skolkurator och skolpsykolog.

Ingbritt Larsson, Skolsköterska. Finns på skolan måndagar och onsdag förmiddag.

Tel: 0582 - 68 63 21

Annelie Rydberg, Specialpedagog. Finns på skolan på måndagar.

Tel: 0582 - 68 60 53

Mats Ekenbring, Kurator. Finns på skolan på måndagar och onsdag förmiddagar.

Tel: 0582 - 68 60 13


Kontaktuppgifter