Diskriminering och kränkande behandling

Skolan har en plan mot diskriminering och kränkande behandling framtagen av personal, elever och föräldrar. Denna plan uppdateras varje år.

Du hittar den härPDF!


Kontaktuppgifter